باربارا فول سگسی مور

Views: 7369
او به عنوان Playmate فول سگسی Playmate of Month برای دسامبر 1992 انتخاب شد و در فیلم های Playboy ظاهر شده است. این مجموعه ای از فیلم های Playboy او از سالهاست. لذت ببرید !!