خروس شما به اندازه کافی بزرگ نیست که سینمایی فول سکسی مرا راضی کند

Views: 1742
مردی مثل شما هرگز نمی تواند ققنوس را خوشحال کند. او خوشحال سینمایی فول سکسی بود از اینکه با شما رابطه برقرار کرد ، اما این بدان معنا نیست که خروس در جای دیگر غیر از این است.